Skip to content

Szkoła Narciarska - Gaj-Ski Sport - Kasprowy Wierch - Zakopane

Szko?a rozpoczyna dzia?alno?? 15 grudnia 2007.


Siedziba szko?y mie?ci si? w budynku górnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch.


Szkoli? b?d? do?wiadczeni instruktorzy z du?ym sta?em zawodniczym, oraz  trenerzy, co gwarantuje wysok? jako?? us?ug.


Oficjalnym partnerem szko?y jest firma ROSSIGNOL


Szko?a prowadzi szkolenie w zakresie:


Szkolenie indywidualne  i grupowe, jazda sportowa, treningi na bramkach, wraz z elektronicznym pomiarem czasu.


Serdecznie zapraszam

Wojciech Gajewski